Všeobecný lekár pre dospelých - Všeobecný lekar pre dospelých - VH Medic

Prejsť na obsah

Všeobecný lekár pre dospelých

O NÁS
MUDr. Valér Husarovič

Vzdelanie:
  • Lekárska fakulta na Humboldtovej univerzite, Berlin
  • Atestácia z internej medicíny
  • Atestácia zo všeobecného lekárstva I. stupňa
  • Atestácia zo všeobecného lekárstva II. stupňa
  • Atestácia z medicínskej kybernetiky
  • Certifikovaný kurz akupunktúry
  • Akreditované školiace pracovisko pre Slovenskú zdravotnícku univerzitu
  • Škola bolesti I., II., III.

Jazykové znalosti:
  • Nemecký jazyk
  • Anglický jazyk
  • Ruský jazyk

MUDr. Valéria Machová Husarovičová PhD., MHA

Vzdelanie:
  • Lekárska Fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
  • atestácia z internej medicíny I. stupeň
  • atestácia v odbore všeobecné lekárstvo II. stupeň
  • Stratégia liečby lymfedémov – certifikovaný kurz
  • Akupunktúra - kurz
  • Externé magisterské štúdium - MHA
  • Vedecko – akademická hodnosť - PhD

Jazykové znalosti:
  • Anglický jazyk
  • Nemecký jazyk

 
Bulharská 72 / Trnávka
821 04  Bratislava - Ružinov
+421 2 436 318 61
valer.husarovic1@gmail.com
Copyright 2023 © All rights reserved VH Medic, s.r.o.
Návrat na obsah