Zmena lekára - Všeobecný lekar pre dospelých - VH Medic

Prejsť na obsah

Zmena lekára

MOHLO BY VÁS ZAUJAŤ
V zmysle platnej legislatívy (z.576/2004 Z.z.):

  1. Zmena všeobecného lekára pre dospelých je možná 1x za 6 mesiacov
  2. Pri zmene lekára sa pacient musí najskôr s novým lekárom dohodnúť, či ho preberie do zdravotnej starostlivosti.
  3. Ak áno, nový lekár vystaví výmenný lístok na ktorom požiada predošlého lekára o vyradenie pacienta z evidencie k poslednému dňu v mesiaci a o odovzdanie zdravotnej dokumentácie/rovnopisu do 7 pracovných dní. Lekár Vám nemusí, a ani by nemal zdravotnú dokumentáciu odovzdať do rúk.
  4. Nový lekár si Vás zaregistruje k 1. dňu nasledujúceho mesiaca po odregistrovaní predošlým lekárom.
  5. Každý pacient má so svojim praktickým lekárom uzavretú písomnú dohodu o zdravotnej starostlivosti, ktorú aj písomne musí rozviazať: Na stiahnutie: Odstúpenie od dohody
  6. Po 7 pracovných dňoch si overíte u nového lekára doručenie zdravotnej dokumentácie a podpíšete novú dohodu o zdravotnej starostlivosti.

Bulharská 72 / Trnávka
821 04  Bratislava - Ružinov
+421 2 436 318 61
valer.husarovic1@gmail.com
Copyright 2023 © All rights reserved VH Medic, s.r.o.
Návrat na obsah