Novozistený nameraný vysoký krvný tlak v čase pandémie COVID – 19

Prejsť na obsah

Novozistený nameraný vysoký krvný tlak v čase pandémie COVID – 19

Všeobecný lekar pre dospelých - VH Medic
Uverejnený podľa VH Medic, s.r.o. v Novinky · 20 Máj 2020
Tags: COVID19
Kedy už hovoríme o vysokom krvnom tlaku alebo arteriálnej hypertenzii?

Normálne hodnoty krvného tlaku sa pohybujú v rozmedzí 120-129/80-84 mmHg. Ak opakovane nameriame krvný tlak nad 140/90 mmHg, hovoríme o arteriálnej hypertenzii a podľa výšky tlaku ju delíme na 3 stupne. Pri vyšetrení nám lekár podľa pridružených ochorení, rodinnej anamnézy, laboratórnych výsledkov a doplnkových vyšetrení stanoví stupeň hypertenzie a výšku kardiovaskulárneho rizika, ktoré poukazuje na pravdepodobnosť, že v nasledujúcich 10 rokoch môžeme dostať napríklad infarkt, mozgovú príhodu, v najhoršom prípade aj s fatálnym koncom. Podľa stupňa hypertenzia a kardiovaskulárneho rizika stanoví lekár optimálny postup pri liečbe hypertenzie.  
 
Hodnoty svojho krvného tlaku by mal poznať každý dospelý človek a preto je vhodné si aspoň jeden krát ročne preventívne krvný tlak zmerať. Vysoký krvný tlak spočiatku väčšinou nemá žiadne špecifické príznaky a nebolí, preto ho nazývame aj „tichý zabijak“.  Neliečený  alebo nesprávne liečený vysoký krvný tlak má za následok poškodenie cieľových orgánov – srdce, obličky, mozog, oči.
 
Čo ale robiť, ak si prvý raz nameriam vyšší alebo vysoký krvný tlak v čase pandémie COVID – 19, kedy na nás apelujú zo všetkých strán, aby sme okrem nevyhnutných prípadov k lekárovi nechodili?
 
Mám čakať na vyšetrenie u svojho lekára, ísť na pohotovosť alebo volať 155?
 
Pri rozhodovaní o rýchlosti pri vyhľadaní pomoci nie je dôležitá len samotná hodnota nameraného krvného tlaku, ale aj pridružené ochorenia a sprievodné príznaky. Nebezpečný je náhly vzostup krvného tlaku nad hodnoty, ktoré sú pre daného pacienta „bežné“. Pri objavení sa nasledujúcich príznakov je nutné volať rýchlu zdravotnú pomoc a nečakať, či sa mi stav zlepší. Dôležité je ostať v kľude, fyzicky sa nenamáhať, nesadať za volant a nesnažiť sa sám dopraviť k svojmu lekárovi, na pohotovosť alebo do najbližšej nemocnice.

 • Náhla bolesť na hrudníku, pálivá, zvieravá alebo tlakového charakteru, niekedy vyžarujúca do ľavej hornej končatiny, do sánky, žalúdka, medzi lopatky, ale bolesť môže sprevádzať aj vyžarovanie do menej typických lokalít
 • Pocit sťaženého dýchania alebo dusenie sa
 • Príliš rýchly alebo nepravidelný tep
 • Napínanie na vracanie, vracanie
 • Prudké bolesti hlavy, nereagujúce na bežne dostupné lieky na bolesť, svetloplachosť, dvojité alebo rozmazané videnie
 • Pocit na odpadnutie alebo strata vedomia
 
Liečba arteriálnej hypertenzie je podľa stanoveného kardiovaskulárneho rizika v rukách všeobecného lekára alebo internistu. Aj keď zhodnotím, že namerané hodnoty môjho krvného tlaku a pridružené príznaky nevyžadujú akútne riešenie, vždy by malo nasledovať úvodné vyšetrenie u svojho všeobecného lekára. Arteriálna hypertenzia je ochorenie, ktoré vždy musí byť sledované a liečené pod odborným lekárskym dohľadom - jediný rozdiel v čase pandémie COVID- 19 je ten, že si najprv telefonicky dohovoríme so svojim lekárom presný termín vyšetrenia.
 
Kto patrí do rizikovej skupiny pacientov?

 • Pacienti s diabetom,  vysokou hladinou tukov v krvi
 • Fajčiari
 • Obézni ľudia
 • Pri pretrvávaní chronického stresu, práci na smeny
 • S chronickými ochoreniami alebo po prekonaní srdcovo cievnej príhody – infarkt, porážka, trombóza a embólia (krvná zrazenina)
 • Pacienti, u ktorých sa v rodine vyskytli u priamych príbuzných srdcovo- cievne príhody v mladom veku

Musím užívať lieky na tlak?

U pacientov, ktorí majú nižší stupeň arteriálnej hypertenzie, málo rizikových faktorov a nižšie kardiovaskulárne riziko, najprv lekár odporučí tzv. režimové opatrenia a až pri neúspechu pristúpi aj  k medikamentóznej liečbe.
 
U väčšiny pacientov, je potrebných na dosiahnutie cieľovej hodnoty tlaku aj viac druhov liekov, preto môže lekár vyžadovať spočiatku aj častejšie kontroly. Počas nastavovania na liečbu je vhodné si častejšie merať krvný tlak – dva až tri krát denne a hodnoty zapisovať do tlakového záznamníka. Pri kontrole u lekára sa ďalšia liečba odvíja aj od záznamov domácich meraní. Pri dlhodobejšej liečbe hypertenzie a stabilných hodnotách krvného tlaku postačí krvný tlak merať dva krát týždenne, ráno a večer, prípadne merania zintenzívniť pre zmene zdravotného stavu.  Ak je nutné na dosiahnutie požadovaných hodnôt krvného tlaku užívať viac liekov, na trhu sú dostupné tzv. fixné kombinácie, kedy je v jednej tabletke kombinácia viacerých typov liekov.  Výhodou fixných kombinácií je pôsobenie na rôznych úrovniach organizmu, jednoduchšie dávkovanie  a menšia pravdepodobnosť, že na niektorú dávku pacient zabudne.

Na záver treba ešte zdôrazniť, že napriek pandémii COVID – 19, treba liečbu arteriálnej hypertenzie zahájiť včas, aby sme zabránili následkom dlhodobo zvýšeného krvného tlaku na životne dôležité orgány. Preto neváhajme a kontaktujme svojho lekára.

Bookmark and Share

Bulharská 72 / Trnávka
821 04  Bratislava - Ružinov
+421 2 436 318 61
valer.husarovic1@gmail.com
Copyright 2020 © All rights reserved VH Medic, s.r.o.
Návrat na obsah