Prečo je potrebné absolvovať preventívnu prehliadku?

Prejsť na obsah

Prečo je potrebné absolvovať preventívnu prehliadku?

Všeobecný lekar pre dospelých - VH Medic
Uverejnený podľa VH Medic, s.r.o. v Informácie · Streda 08 Jan 2020
Tags: preventívnaprehliadka
Prečo je Ministerstvom zdravotníctva SR vyhlásený Rok prevencie?
MZSR vyhlásilo rok 2019 Rokom prevencie, aby sa zvýšila informovanosť o dôležitosti preventívnych prehliadok pre naše zdravie. Cieľom je zvýšiť záujem o prevenciu, podporiť zodpovednosť za vlastné zdravie, presadzovať aktívny prístup k zdravému životnému štýlu a zvýšiť kvalitu života. Ku koncu septembra 2018 preventívnu prehliadku v ambulancii všeobecných lekárov absolvovalo 29% mužov a viac ako 32% žien. Najčastejšie navštevujú preventívne prehliadky u všeobecných lekárov muži vo veku 66, 65 rokov a ženy vo veku 66 a 63 rokov. Tieto čísla sú veľmi nízke a zvýšením počtu pacientov, ktorí absolvujú preventívne prehliadky potrebujeme dospieť ku zníženiu počtu tzv. odvrátiteľných úmrtí na Slovensku.

Prečo sú Preventívne prehliadky vo všeobecnosti dôležité?

Na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre dospelých má nárok každý pacient jeden krát za dva roky a darcovia krvi jeden krát za rok. Aby sme si vysvetlili dôležitosť preventívnej prehliadky, pozrime sa na význam slova prevencia. Prevencia znamená predchádzanie, zabraňovanie vzniku ochorenia. Aby sme vedeli ochoreniam predchádzať, musíme sa zamerať na faktory, ktoré sú pre vznik daného ochorenia dôležité a tieto rizikové faktory aj cielene vyhľadávať.

Čo ma čaká počas preventívnej prehliadky u môjho všeobecného lekára?
Na úvod pacient absolvuje odber krvi, odovzdá vzorku moču, podľa veku dostane aj test na skryté krvácanie v stolici.  Po rannom odbere si dohodneme termín na presný čas na vykonanie samotnej prehliadky. Počas prehliadky sa pýtame na zdravotné ťažkosti, zisťujeme priebeh zdravotného stavu od detstva až po dospelosť, pýtame sa na alergie,  zlozvyky, rodinnú anamnézu a zostavujeme celú anamnestickú zdravotnú mozaiku.  U žien kontrolujeme kedy absolvovali gynekologickú a muži urologickú prehliadku. Sestrička pacienta odmeria, odváži, vypočíta BMI, odmeria tlak, pacientom nad 40 rokov zosníma EKG záznam a nad 50 rokov spraví meranie členkovo ramenného indexu. Lekár pacienta vyšetrí od hlavy po päty, popočúva, prehmatá a poklopká. Nakoniec si s pacientom sadneme, rozoberieme výsledky odberov a porozprávame sa, čo by sa dalo a malo zmeniť, poposielame na potrebné vyšetrenia + stanovíme si plán ďalších kontrol ak sú potrebné.
10 najčastejších diagnóz, ktoré môže odhaliť preventívna prehliadka:
 
     • cukrovka
     • chudokrvnosť,
     • vysoký krvný tlak,
     • nadváha a obezita,
     • porucha funkcie obličiek,
     • zápal v močových cestách,
     • porucha srdcového rytmu,
     • zvýšená hladina cholesterolu,
     • rakovina hrubého čreva.
            
Čo v prípade, že sa u pacienta nájdu rizikové faktory, ktoré môžu viesť k porážke?
Rizikové faktory vedúce k porážke vieme rozdeliť na ovplyvniteľné a neovplyvniteľné. My sa sústredíme samozrejme na tie, ktoré ovplyvniť vieme. Poradíme ako sa správne stravovať, prečo nefajčiť, vysvetlíme riziko nadváhy a obezity, dôležitosť pravidelného pohybového režimu. Z laboratórnych výsledkov vieme zistiť chudokrvnosť, poruchu funkcie obličiek, pečene, hladinu  cukru, cholesterolu a ostatných tukov v krvi, vyrátame kardiovaskulárne riziko pacienta a podľa odporučených postupov stanovíme následne kontroly, či rovno začneme medikamentózne liečiť. To isté platí pre nameraný vysoký tlak. Podľa rizikovosti pacient zostáva na režimových opatreniach ako je zmena životného štýlu  alebo zahajujeme medikamentóznu liečbu. Z EKG záznamu priamo na mieste určíme poruchy rytmu srdca ako napr. fibrilácia predsiení, ktorá patrí medzi najčastejšie rizikové faktory. Členkovo  ramenný index nám napomáha k rozšírenej diagnostike.

Čo odporúčame svojim pacientom?
Našim pacientom odporúčame, aby nehľadali výhovorky a pravidelne preventívne prehliadky absolvovali. Na prehliadky majú nárok a ich absolvovaním dávajú sebe príležitosť k predchádzaniu mnohých ochorení a nám lekárom šancu na ich prípadnú skorú liečbu. Preventívne prehliadky sú naozaj mnohokrát život zachraňujúce.


Bulharská 72 / Trnávka
821 04  Bratislava - Ružinov
+421 2 436 318 61
valer.husarovic1@gmail.com
Copyright 2023 © All rights reserved VH Medic, s.r.o.
Návrat na obsah