Ambulantné 24 hod meranie tlaku - Všeobecný lekar pre dospelých - VH Medic

Prejsť na obsah

Ambulantné 24 hod meranie tlaku

NAŠE SLUŽBY > Nadštandardné služby
Ambulantné 24 hodinové meranie krvného tlaku (tlakový holter) sa štandardne vykonáva v ambulanciách internistov a kardiológov, kde sú ale dlhé čakacie doby. Preto sme pre našich pacientov prístroj zakúpili aj do našej ambulancie.  Vyšetrenie je jednoduché, pohodlné a hlavne výpovedné. Pomáha objektivizovať reálny a celodenný vývoj krvného tlaku.

Toto vyšetrenie sa vykonáva:

  • Ako pomôcka pri diagnostikovaní vysokého tlaku. Eliminuje chyby a nedostatky náhodného a jednorázového merania v ambulancii a nepresnosti domáceho merania tlaku. Vyšetrenie tlakovým Holterom nám poskytuje reálny a objektívny obraz o celodennom vývoji krvného tlaku- od ranného prebudenia, cez jednotlivé fázy dennej aktivity až po spánok.  Aj keď si pacient meria doma tlak 2-3x denne, nemáme obraz o hodnotách pri rannom vstávaní, pri pití kávy, rozčúlení v práci, šoférovaní, pri fyzickej záťaži, o hodnote krvného tlaku počas spánku...

  • Ako objektivizácia poklesu nočného krvného tlaku a pulzovej frekvencie. U každého z nás klesá nočný tlak minimálne o 10%. Niektorí pacienti ale majú skoro rovnaké tlaky cez deň, aj v noci. Toto je pre lekára mimoriadne dôležitá informácia pre ďalšiu diagnostiku a liečbu.

  • Ako kontrola liečby u už liečených pacientov na vysoký tlak – individuálne nastavenie užívania liekov, prihliadajúc na  denné a nočné aktivity pacienta, úprava liečby u pacientov s kolísavým tlakom, u pacientov s vysokým ranným krvným tlakom, u starších pacientov so sklonom k pomalšiemu vstrebávaniu liekov.

  • Ako pomôcka pri kontrole krvného tlaku u pacientov s cukrovkou, s postihnutím obličiek, po náhlej cievnej mozgovej príhode, kde hodnoty krvného tlaku musia byť ešte prísnejšie strážené.

  • Pri bolestiach a točení hlavy, únave, nevýkonnosti.

  • u ľudí s podozrením na syndróm bieleho plášťa. Títo ľudia majú vysoký tlak, pokiaľ je meraný lekárom, ale inak majú v domácom prostredí úplne normálny tlak. Tlakový Holter nám dá informácie, či je nutné danému pacientovi nasadiť lieky na tlak, prípadne či meniť ich dávky, druh a ich spôsob užívania.

Ako prebieha vyšetrenie?

  • Na vyšetrenie 24 hodinového ambulantného monitorovania tlaku nie je potrebná žiadna špeciálna príprava. Vyšetrovaný pacient by sa mal vyhnúť činnostiam, ktoré by mohli viesť k poškodeniu prístroja (kúpanie, sprchovanie, extrémne športy).

  • V deň vyšetrenia Vám v ambulancii naložíme na rameno manžetu tlakomeru  a do kapsičky na pás prístroj, ktorý bude automaticky merať Váš tlak každých 30 minút a v noci každú hodinu. Meranie tlaku bude prebiehať 24 hodín, aby sme zaznamenali Váš celodenný a nočný rytmus. Prístroj si hodnoty ukladá do pamäti a nasledujúci deň Vám ho zložíme a spolu s Vami vyhodnotíme.

  • Hodnoty tlaku je dôležité porovnať s  tabuľkou činností, ktoré ste v deň vyšetrenia vykonávali a ktoré si budete zapisovať. Je rozdiel, či zvýšenie krvného tlaku prístroj zaznamená pri fyzickej námahe, alebo v kľude, počas dňa, alebo v noci. Preto merané hodnoty vyhodnocujeme spolu s pacientom, ktorý nám vie povedať, čo v danom čase robil, kedy šiel spať a kedy vstával. Častokrát sú pacienti veľmi prekvapení, pri ktorých aktivitách sa im krvný tlak zvýši až na nebezpečné hodnoty.
 
Zmeny sa pri neliečenom  a nedostatočne liečenom vysokom tlaku v krvnom riečisku dejú potichu a nenápadne. Pôsobenie vysokého tlaku najmä na cievy mozgové, obličkové, očné a cievy srdcového svalu majú za následok náhlu cievnu mozgovú príhodu, srdcový infarkt, zlyhanie obličiek, poruchu zraku. Vysoký krvný tlak zvykneme podceňovať, veď nič necítime, nič nás nebolí. Málokto si krvný tlak pravidelne kontroluje, zväčša nám ho náhodou namerajú na preventívnej prehliadke. Vysoký tlak sa nezníži sám, treba ho liečiť. Optimálne nastavenie liekov je pre ďalšiu liečbu kľúčové.
 

Bulharská 72 / Trnávka
821 04  Bratislava - Ružinov
+421 2 436 318 61
valer.husarovic1@gmail.com
Copyright 2023 © All rights reserved VH Medic, s.r.o.
Návrat na obsah